Dizdarzade Hasan Bey

1256

İkinci nüfus sayımı askerî maksatla yapıldığından sadece erkekler sayılmıştır.

1246

İlk nüfus sayımı askerî maksatla yapıldığından sadece erkekler sayılmıştır.