Tekelioğlu Ömer Ağa

9 Recep 1284

Selanik'te ikâmete memur Hacı Ömer Bey'den münhal maaşın oğluna itası.

3 Safer 1284

Hurşid Bey ile Penbe Hanım'ın biraderleri muhacirinden müteveffa Ömer Bey'in Selanik Mal Sandığı'ndan tahsis olunup münhal olan maaşının kendilerine itası talebi. (13. İstida Defteri)

6 Cemâziyelevvel 1283

Kızkardeşi Hace Zübeyde'nin Selanik'te ikamete memur Tekelizade Hacı Ömer Bey'den mahlul maaşın kendisine verilmesi talebi. (4. İstida)

11 Safer 1272

Antalya beylerinden Selanik'de vefat eden Ömer Bey'den mahlul olan maaşın oğullarına tahsisi.

14 Şevval 1271

Ölen kimselerin maaşlarının evladlarına tahsisi şartları ile Selanik'te vefat eden Antalya Beylerinden Ömer Bey'e neden maaş bağlandığının bildirilmesi.

25 Ramazan 1271

Selanik'te sürgün bulunan Antalya'lı Ömer Bey'in çiftlikatının zaptedilme sebebiyle maaşının oğullarına tahsisi talebinin tahkiki

4 Ramazan 1271

Vefat eden Antalyalı Ömer beyden boşalan maaşın oğullarına tahsis edilmesi.