A.}MKT.NZD. 151/27

25 Ramazan 1271

Selanik'te sürgün bulunan Antalya'lı Ömer Bey'in çiftlikatının zaptedilme sebebiyle maaşının oğullarına tahsisi talebinin tahkiki