MVL. 347/72

11 Safer 1272

Antalya beylerinden Selanik'de vefat eden Ömer Bey'den mahlul olan maaşın oğullarına tahsisi.