NFS. d. 3205

1256

İkinci nüfus sayımı askerî maksatla yapıldığından sadece erkekler sayılmıştır.