NFS. d. 3205 #6

Evrakı büyütmek ve bilgisayarınıza yüklemek için lutfen resmin üzerine tıklayınız:

Müteveffa Dizdar Ali Ağa'nın hanesinin kaydı aşağıdaki gibidir:

Mahalle-i Ahi Kızı

21
Orta boylu kısa bıyıklı
Dizdarzade Hasan bey
bin Ali
sin 25

(Topçu Yüzbaşı)
22
Biraderi Hüseyin
bey bin Ali
sin 20

23
Diğer biraderi Mehmed
bey bin Ali
sin 15

24
Uşağı Ahmed, deli orta boylu kara bıyıklı
sin 25