NFS. d. 3191

1246

İlk nüfus sayımı askerî maksatla yapıldığından sadece erkekler sayılmıştır.