HAT. 1224/47834 B

6 Muharrem 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Antalya önündeki asker iş görecek vaziyette olmadığından yeni asker tedariki hakkındadır.