HAT. 1224/47834 G

18 Muharrem 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Antalya önünde gün gün metris muharebeleri edilmekte olduğu hakkındadır.