HAT. 1224/47844

6 Cemâziyelâhir 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Tekeli İbrahim yeni yapılan tabyayı zabt için bir huruç harekatı yapmış ise de yetmiş seksen telefat vererek münhezimen ricat ettiği hakkındadır.