Huruç Harekatı

21 Cemâziyelâhir 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'nın Divan Efendisi Mehmed Emin Efendi'den Kapıkethüdası Selim Sabit Efendi'ye gelen şukka olup Antalya varoşunun zabtedildiği ve Tekelioğlu'nun kaleye giremeyerek kuleye iltica ettiği müjdesini havidir.

6 Cemâziyelâhir 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Tekeli İbrahim yeni yapılan tabyayı zabt için bir huruç harekatı yapmış ise de yetmiş seksen telefat vererek münhezimen ricat ettiği hakkındadır.