C. AS. 881/37856

15 Cemâziyelâhir 1229

Antalya Kalesi'nin karadan tazyiki için, kara tabyalarında olan havanlara gönderilecek mühimmat.