HAT. 1224/47854

13 Recep 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan Sadaret'e gelen kaime olup Tekelioğlu İbrahim'in kesik başını gönderdiği hakkındadır.