HAT. 1224/47845

13 Recep 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Tekeli İbrahim'in muhallefatı meselesi bir senede hitam bulmaz bir iş olup Antalya'nın havası da pek bozuk olduğundan mübaşir vürud edince avdetine müsaade olunması hakkındadır.