HAT. 1224/47824

23 Recep 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Antalya'ya yardıma gelen askerler işin hitamı münasebetiyle taltif ve izaz edilerek memleketlerine iade edilmekte olduğu hakkındadır.