C. AS. 248/101406

12 Zilkâde 1229

Teke meselesi için donanmada mevcut bulunmak üzere gönderilen barut kısmen sarfedilmiş ve elli bin deste fişenge dokunulmaksızın iş bitmiş olduğundan geriye kalanların Cebehane'ye teslimi.