HAT. 1224/47837 B

10 Ramazan 1229

Antalya müftüsü Abdurrahman'ın cariye Fatma'ya aid verdiği fetvadır.