Cariyeler

29 Zilhicce 1229

Antalya müftüsü Abdurrahman'ın cariye Nazife'ye dair verdiği fetvasıdır. a.g.y.tt

Etiketler: 
10 Ramazan 1229

Antalya müftüsü Abdurrahman'ın cariye Fatma'ya aid verdiği fetvadır.

Etiketler: 
7 Ramazan 1229

Tekelioğlu muhallefatına memur Vahid Efendi'den gelen şukka olup Kadı Paşa muhallefatından olup mütevaffa Hacı Mehmed'in eline gelen Nazife ve Fatma isminde iki cariyenin miri için satılması sefaletlerine sebeb olacağı cihetle ne yapılmak icab ettiğinin istizanına dairdir.