HAT. 1224/47837 C

29 Zilhicce 1229

Antalya müftüsü Abdurrahman'ın cariye Nazife'ye dair verdiği fetvasıdır. a.g.y.tt