HAT. 535/26320 A

29 Zilhicce 1229

Teke Sancağı'nın en sakin ve mahsuldar senesi olan 1225 senesi irad ve masrafını gösterir. a.g.y.tt