HAT. 1224/47834 H

29 Zilhicce 1229

Antalya ordusu için zahire tertib olunan mahallerden tahsil olunamayıp bakaya kalan mikdarı gösterir. a.g.y.tt