D. BŞM. d. 8164

29 Zilhicce 1229

Tekelioğulları'nın miri tarafından zabtolunan Antalya ve sair yerlerdeki emlak, akar, çiftlikler ve sair emvalinin müfredatını gösterir defter. a.g.tt