HAT. 1225/47862

7 Safer 1230

Teke ve Hamid Mutasarrıfı Vahid Paşa'dan Rikab Kaymakamı'na gelen kaime olup Teke'ye tagallüb eden Hacı Osmanoğulları kırk seneden beri umur-ı şeriyye ve mülkiyeyi berbad ettiklerinden memleketin kanun ve şeriat dahilinde idaresi için bir ferman gönderilmesi ricasına dairdir.