HAT. 1530/6

13 Cemâziyelevvel 1230

Hamid ve Teke Sancakları Mutasarrıfı Mehmed Vahid Bey'e asayiş ve adaleti sağlamasını amir gönderilen emr-i şerifi halka ve ilgililere tebliğ ettiğini ve gereğini yerine getireceğine dair gönderdiği mektub.