C. BH. 87/4180

9 Recep 1230

Kaptan-ı Derya Vezir Hüsrev Mehmed Paşa'nın Teke Seraskeri iken sarfeylediği 160,280 kuruş matlubu hakkında.