C. ML. 592/24428

17 Zilkâde 1230

Tekeli oğullarının canib-i miriden zapt ve şeri marifetiyle füruhtu irade iktizasından bulunan, emlakinden Burdur'da Bakkalkapısı tabir olunan mahalde Ahmed Paşa bağı denilmekle maruf bağın, müştereken taliblerine verildiği. (Mehmed Vahid imzalı.)