D. BŞB. d. 26519

27 Şevval 1231

Tekelioğulları'nın Canib-i Mirîye olan borçlarının tahsil olunan ve olunmayanları ile Teke Sancağı ve civarında Canib-i Miriye borcu olan cemaat ve şahısların borç mikdarlarını gösterir defter.