C. ML. 128/5614

3 Ramazan 1234

Selanik'te ve İstanbul'da ikamet eden Tekeli oğullarına bir senelik tahsisatının verilmesi.