D. BŞB. d. 26527

3 Şevval 1234

Tekeli müteveffa Hacı Mehmed Ağa'nın canib-i mirî için tahsili ferman olunan bütün bakaya, zimemat, emlak ve sairesinin taksit defteri.