C. ML. 268/10964

29 Recep 1235

Maktul Tekelioğlu müteallikatından Selanik'te oturtulanların maaşlarının suret-i tesviyesine dair.