C. DH. 114/5678

10 Safer 1239

Teke Sancağı'nda ve Türkmen Mukataası dahilinde Kalkanlı kazasının Tekeli oğlu tarafından zabtından sonra bozulan serbestinin iadesi ve badema müdahale olunmaması.