C. AS. 417/17258

9 Zilhicce 1245

Antalya Kalesi'ne memur humbaracı neferatının on üç aylık tayinatı Teke Mütesellimi Osman Ağa tarafından verildiğinden bedelinin itası.

Bu evrakta ismi geçen Teke Mütesellimi Osman Ağa 1245 senesinde hayatta değildi. Ya tarihte hata var veya burada ismi geçen Osman Ağa aslında mütesellim değil, neferlere maaş dağıtan bir asker.