C. ZB. 50/2468

3 Muharrem 1246

Maktul Tekelioğlu'nun İstanbul ve Selanik'te oturtulan akrabalarına altmışar para yevmiye verilmesi.