HAT. 574/28127 C

29 Zilhicce 1247

Antalya'da yapılan golet sefinesiyle diğer bir yerde inşaatı bitirilen kalyonun İstanbul'a getirilmesi. a.g.y.tt