HAT. 364/20159 E

21 Rebiülâhir 1248

Antalya Kalesi ve sevahilinin muhafızlığı ve donanmaya yardım memuriyeti ile Antalya'ya gelen Yusuf Paşa'nın bu memuriyetine teşekkürü.