HAT. 364/20159 D

23 Rebiülâhir 1248

Sakız ve Rodos adalarına gidildikte Mısır donanmasının Antalya sularında gezdiği haber alınmakla Marmaris limanında bulunan Kaptan Paşa ile görüşülerek karadan Antalya'ya gidildiğine dair.