HAT. 577/28261

29 Zilhicce 1248

Tavaslı Osman Ağa'nın inşa ettiği kalyon ile Antalya'da inşa olunan goletin Tersane'ye irsali için muktezi bahriye efradının hemen gönderilmek üzere olduğu. a.g.y.tt