HAT. 1330/51889 B

29 Zilhicce 1252

Antalya kalesinin tamire muhtaç olması hasebiyle keşif ve muayenesiyle tamir ettirilmesi. a.g.y.tt