HAT. 590/28996

29 Zilhicce 1253

Antalya Kalesi'nin etrafına kazılacak hendeklerin kazılmasından vazgeçilerek kalenin tamire muhtac olan mahallerinin tamir edilmes. a.g.y.tt