A.{DFE. d. 749

29 Zilhicce 1268

Antalya Kalesi askerlerinin Teke Livası'nda bulunan timarlardaki hisselerini gösterir defter. a.g.y.tt