AE. SMHD. I. 72/4737

27 Safer 1145

Antalya Kalesi müstahfızlığına Mehmed'in tayini hakkında Kale Dizdarı İbrahim imzalı arz. a.g.tt