A.}MKT.UM. 346/90

18 Şaban 1275

Antalya hanedanından Hacı Bekir Ağazade Hacı Mehmed Ağa'nın terekesi konusunda çıkan anlaşmazlığın halledilmesi.