A.}MKT.UM 412/49

7 Zilhicce 1276

Sarraf Zanailoğlu Yorgi'nin Antalya Kaykamam-ı Sabıkı Hüseyin Bey zimmetinde olan alacağının tahsili