Sarraf Zanailoğlu

7 Zilhicce 1276

Sarraf Zanailoğlu Yorgi'nin Antalya Kaykamam-ı Sabıkı Hüseyin Bey zimmetinde olan alacağının tahsili

Etiketler: 
26 Rebiülevvel 1231

Muhallefatı mirice zabtolunan Tekelioğlu'nun muhallefatı meyanında satılan pamuk ipliğinin kendisine ait olduğunu iddia eden Sarraf Zanailoğlu Dimitri işbu iddiasını mahallince huzur-ı şer'de isbat etmiş ise de bu gibi deavinin İstanbul'da şer'an isbat edilmesi usulden olduğu.

29 Zilhicce 1230

Tekelioğlu İbrahim'in sarrafı Zanailoğlu'nun kaçırılmamasına dikkat ve itina edilmesi Kaptan Paşa'ya ve Tekelioğlu'nun muhallefatını tahrire memur Vahid Efendi'ye yazıldığına dair. a.g.y.tt

19 Şevval 1223

Tekelioğlu'nun sarrafı Dimitri'nin miri borçlarını verebilmesi için alacaklarının tahsil ettirilmesi hakkında isdar edilen emr-i âlî üzerine Alaiye'de Çarşanba kazası ayanından alacağının tahsil edilmesi.