C. ML. 165/6945

19 Şevval 1223

Tekelioğlu'nun sarrafı Dimitri'nin miri borçlarını verebilmesi için alacaklarının tahsil ettirilmesi hakkında isdar edilen emr-i âlî üzerine Alaiye'de Çarşanba kazası ayanından alacağının tahsil edilmesi.