A.}MKT.UM. 509/34

17 Rebiülâhir 1278

İstanos kazası Çukurca karyesi ahalisinin tarlalarını zabteden Tekelioğlu Mehmed ile Şeyh Ali'nin müdahalesinin önlenmesi.