MVL. 451/116

2 Rebiülâhir 1281

Tekelizadelerden Cemile ve Ayşe'nin vefat eden Minnet Hanım'ın münhal maaşının kendilerine verilmesine dair arzuhali. (22. İstida)