İ. TAL. 303/34

20 Safer 1321

Antalya Belediye Reisi Rıza bey ile sairenin terfii. (1321S-146)