BEO 2770/207679

4 Muharrem 1324

Rodos'tan Dersaadet'e gelen Antalya Ticaret Odası Reisi Ömer Lütfi Efendi ile refakatinde bulunan Mehmed Zeki ve Fettah Ağa namlarında iki kişinin tevkif ve Selimiye Kışlası'na nakledilmesi emr-i fermana müstenid olmadığı halde salıverilmesi zımnında icab edenlere evamir-i katiyye itası ve keyfiyetin inbası. (Harbiye; 207678)