DH. MKT. 1235/12

19 Muharrem 1326

Antalya Belediye Riyaseti'nden azledilen Rıza Bey'in riyaseti döneminde vuku bulan suistimalin tetkiki için teşkil olunan komisyonun bu şahsın nüfuzundan dolayı işi yüzüstü bıraktığına dair ihbarın tahkiki.